KURSY DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH!

Zapraszamy KAT.C, CE, D 
oraz na KAT. B+E!
Zapraszamy także na 
szkolenia kierowców
pracujących w transporcie
drogowym z KWALIFIKACJI 
WSTĘPNEJ, SZKOLENIA ADR
oraz 
SZKOLENIA OKRESOWE!